Algemene voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou, persoonlijk of namens een entiteit ("jij") en Skin Faculty BV, handelend onder de naam Routinely ("Routinely", "wij", "ons", of "onze"), betreffende je toegang tot en gebruik van de https://routinely.com/ website, evenals elke andere mobiele website en mobiele toepassing die daarmee verband houdt, aan gekoppeld is, of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). Door de Site te bezoeken, verklaar je dat je al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Door de Site te bezoeken of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via hyperlink beschikbaar zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die kijkers, verkopers, klanten, handelaren, en/of bijdragers van content zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website of mobiele app opent of gebruikt. Door gebruik te maken van enig deel van de site of de app, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet met alle voorwaarden van deze overeenkomst instemt, dan mag je de website of de app niet bezoeken en geen van onze diensten gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Op alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website of app te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website of app na het plaatsen van wijzigingen, houdt in dat je die wijzigingen aanvaardt.

Shopify Inc. levert ons het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

1. Sitevoorwaarden

Door met deze Gebruiksvoorwaarden in te stemmen, verklaar je dat je wettelijk meerderjarig bent in het land waar je woont, of je wettelijk meerderjarig bent in het land waar je woont en minstens 16 jaar of ouder bent.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in je rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

Je mag geen computerwormen of virussen of andere destructieve code verspreiden.

Een overtreding of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

2. Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook diensten te weigeren.

Je begrijpt dat je inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgebracht en dat dit gepaard kan gaan met (a) overdracht over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of toestellen. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website of de app waardoor de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst gebruikt worden, zijn alleen voor het gemak opgenomen en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden op geen enkele wijze.

3. Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op de Site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk gebruik van het materiaal op de Site is op eigen risico.

De Site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is, noodzakelijkerwijs, niet actueel en wordt alleen als referentie gegeven. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze Site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om de Site te controleren op wijzigingen.

4. Wijzigingen in de dienst en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of inhoud ervan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

5. Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de site of de app. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden conform ons Retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel worden getoond zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op je computermonitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen inzicht, worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor elk product op elk moment uit ons assortiment te verwijderen. Elk aanbod voor een product of dienst op de Site is ongeldig waar het niet wettelijk is toegestaan.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door jou gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan je verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele onvolkomenheden in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

6. Juistheid van factuur- en accountgegevens

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen inzicht, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die geplaatst zijn door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of bezorgadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, proberen we je daar mogelijk van op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat je opgaf toen je de bestelling plaatste. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in je account- en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, tijdig bij te werken, zodat wij je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid bij onze Veelgestelde Vragen.

7. Optionele toepassingen

Wij kunnen je toegang verlenen tot toepassingen van derden die wij niet beheren en waarover wij geen controle of inbreng hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke toepassingen "as-is" (in huidige staat) en "as available" (op basis van beschikbaarheid) zonder enige garantie, toezegging of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige onderschrijving. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met je gebruik van optionele toepassingen van derden.

Elk gebruik door jou van optionele toepassingen die via de Site worden aangeboden is geheel op eigen risico en naar eigen inzicht. Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de toepassingen door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website of de app aanbieden (inclusief nieuwe toepassingen en hulpmiddelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook aan deze Gebruiksvoorwaarden onderhevig.

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op de Site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij garanderen niet en dragen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig nadeel of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de handelwijze van de derde partij en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen, of vragen over producten van derden moeten aan de derde partij gericht worden.

9. Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen opstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (hierna te noemen "opmerkingen"), ga je ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die je ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen inzicht oordelen dat die onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Gebruiksvoorwaarden.

Je stemt ermee in dat je opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, waaronder auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheidsrecht of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enige wijze de werking van de Dienst of een verwante website zouden kunnen beïnvloeden. Je mag geen nep e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van je opmerkingen. Je bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die je maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door jou of door derden worden geplaatst.

10. Persoonlijke informatie

Je verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

11. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Er kan bij uitzondering informatie op de site of in de Dienst staan die typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor op elk moment fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en informatie te veranderen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je je bestelling hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve wanneer de wet dat voorschrijft. Geen enkele gespecificeerde update- of bewerkingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt vermeld, moet worden opgevat als een teken dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

12. Verboden gebruik

Naast andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het je verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen aan te tasten of te schenden; (e) te pesten, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren, of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst, of beperking; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of door te sturen die op enige wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het Internet zullen of kunnen beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites, of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om je gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het overtreden van een van deze verbodsbepalingen.

13. Uitsluiting van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, verklaren of waarborgen niet dat je gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die uit het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder je daarvan op de hoogte te stellen.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Dienst op je eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan je geleverd worden, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "as is" (in huidige staat) en "as available" (op basis van beschikbaarheid), zonder enige toezegging, garantie of voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Skin Faculty BV, onze directeuren, leidinggevenden, werknemers, geaffilieerden, vertegenwoordigers, onderaannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverstrekkers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, spaarderving, gegevensverlies, vervangingskosten, of enige gelijksoortige schade, of die nu gebaseerd is op contract, onrechtmatig handelen (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van de dienst of producten die met behulp van de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enige wijze verband houdt met je gebruik van de Dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst is geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs als je van de mogelijkheid daarvan op de hoogte bent gesteld. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in die staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate waarin de wet dat toestaat.

14. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord Skin Faculty BV en onze moeder- en dochterondernemingen, geaffilieerden, partners, leidinggevenden, directeuren, vertegenwoordigers, aannemers, licentieverstrekkers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en uit te sluiten van elke claim of eis, inclusief advocaatkosten, die door een derde wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit je overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of je overtreding van enige wet of de rechten van een derde.

15. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn in de maximaal door de toepasselijke wet toegestane mate, en zal het niet-afdwingbare gedeelte beschouwd worden als afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden; deze vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen niet beïnvloeden.

16. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer je de Site niet langer gebruikt.

Als je naar ons eigen oordeel verzuimt, of wij vermoeden dat je verzuimd hebt, een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzegd worden.

17. Gehele overeenkomst

Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen jou en ons en bepalen je gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden geïnterpreteerd.

18. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten op grond waarvan wij je Diensten verlenen, worden bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Overhoeksplein 1, 1031 KS Amsterdam, Nederland.

19. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

We behouden ons het recht voor, naar eigen inzicht, elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website of app te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezette gebruik van of toegang tot de website of app na het plaatsen van wijzigingen, houdt in dat je die wijzigingen aanvaardt.

20. Contactinformatie

Voor vragen over de Gebruiksvoorwaarden kun je ons bereiken op info@routinely.com.

21. Definities

 • Account betekent een uniek account dat voor jou wordt aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen daarvan.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Applicatie betekent het softwareprogramma dat door het bedrijf wordt geleverd en door jou op een elektronisch apparaat wordt gedownload, genaamd Routinely
 • Bedrijf (aangeduid als ofwel "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Skin Faculty B.V., Keizersgracht 316-bel, 1016 EZ Amsterdam, Nederland. Routinely is onze merknaam. Voor de toepassing van de AVG is het Bedrijf de Gegevensbeheerder.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op je computer, mobiele toestel of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens over je browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.
 • Dienst verwijst naar de applicatie of de website of naar beide.
 • Dienstverlener of serviceprovider verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het bedrijf de gegevens verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingeschakeld om de Dienst te faciliteren, om de Dienst namens het bedrijf te verlenen, om diensten in verband met de Dienst te verlenen of om het bedrijf te helpen analyseren hoe de Dienst wordt gebruikt. Voor de toepassing van de AVG worden dienstverleners als gegevensverwerkers beschouwd.
 • Geaffilieerde(n) betekent een entiteit die een partij controleert, door haar gecontroleerd wordt of onder gemeenschappelijke controle staat, waarbij "controle" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven bij de verkiezing van directeuren of andere bestuursorganen.
 • Gegevensbeheerder verwijst, voor de toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), naar de onderneming als rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch verzameld worden, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij uit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Jij verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of naar het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie die persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan naar jou verwezen worden als het gegevenssubject of als de gebruiker, omdat jij de persoon bent die de Dienst gebruikt.
 • Klanten: zie "Jij"
 • Land verwijst naar: Nederland
 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu. Voor de doeleinden van de AVG betekenen persoonsgegevens alle informatie die op jou betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of op een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Sociale mediadienst van derden verwijst naar een website of een sociale netwerksite waarop een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de dienst te gebruiken.
 • Website verwijst naar Routinely, bereikbaar op routinely.com.